Monday, 8 April 2013

உறவுகளின் மௌனமொழி...

உலவுகின்றோம் உணர்வுள்ள
மனித இயந்திரங்களாய்
உருளுகின்ற பூவுலகில்
ஊஞ்சலாடும் உள்ளத்துடன்
புள்ளி இல்லா வட்டமொன்றில்!!

புரியாத உறவுகளுடன்
புரியாத உணர்வுகளுடன்
சுற்றிச் சுற்றி முடிவில்லாமல்
அதே வட்டத்தில்...தொடர்ந்தபடி!!

உறவாடும் உறவனைத்தும்
இறுதிவரை வருவதில்லை!!
உறுதியாகத் தெரிந்தாலும்
உளம் சாந்தி கொள்வதில்லை

உறவுகளின் மௌனமொழிக்கு
அகராதியில் அர்த்தம் தேடி
உணர்வுகளின் ஆளுதலில்
முற்றாகத் தொலைந்தபடியே...!!

---கீர்த்தனா---